Начало arrow Schneider Electric arrow Релета
Релета

  Zelio Relay - RX, RS, RUM, RPM/RPF - Щепселни релета и съответните цокали
 • RS реле - 1 или 2 З/О контакта - 16, 12, 8А
 • RXM Миниатюрни релета - 2, 3 и 4 З/О контакта 12, 10, 6A. Избор на конфигурация на клемите (смесени или отделни)
 • RUM Универсално реле 2 и 3 З/О контакта 10A. Избор на тип свързване (цилиндрично/Faston)
 • RPM/RPF мощно реле - RPM: 1,2,3 и 4 З/О контакта 15A. RPF: 2 З/О контакта или 2 НО контакта 30A.За работа при висок номинален ток~
  Каталог тук

 • Zelio Control
  - Контролни и измервателни релета RM4
 • Ограничение по ток,напрежение
 • Контрол на еднофазни и трифазни мрежи
 • Контрол ниво на течности
 • Контрол на изолация
 • Защита на сензорни контакти
  Каталог - тук

  Zelio Time - RE7/RE8/RE9 - Релета за време за създаване на прости цикли с фиксирана логика в автоматизираните системи или за допълване на промишлените програмируеми контролери.
  Каталог - тук

  Zelio Analog - RM T/RM P/RM C - Аналогови преобразуватели и предаватели за преобразуване на сигнали от датчици или електрически величини в аналогови електрически сигнали, съвместими с апаратура на системи за управление.
  Каталог - тук

  Zelio Count - Суматори, броячи и часомери за броене на събития от електрически импулси или контакти.
 • Електромеханични броячи: XBK T, XBK H, XBK P5
 • Електронни броячи: XBK T, XBK H, XBK P6
 • Броене и отчитане с точност една стотна от часа. Показанието и неговата промяна се управляват с увеличаване или намаляване при всеки следващ импулс
  Каталог - тук