Начало arrow Schneider Electric arrow Climasys
Climasys


Системи за вентилация.
Широка гама вентилатори, оптимизиран дебит: увелияен с 50%. Максимално оползотворяване на повърхността и минимална загуба на налягане. Висока степен на защита IP54-55. Фиксиращи скоби за стени сразлични дебелини. Наклонен профил на решетката. Горещо отлято уплътнение. Ефективна система за задържане на филтъра. 

Климатици
Цялостна гама от решения, отговарящи на всички изисква
ния. Модел за таванен монтаж и модел замонтаж отстрани.
Мощността на охлаждащите модули с електронно управление има обхват от 1100W до 1800W. Гамата SLIM предлага мощности от 1100W до 2700W. Лесен, практичен монтаж,  демонтаж и подръжка на всички модели климатици.

 Изолирани резистивни нагреватели
 Широка гама мощностти:
 С естествена конвекция и с вентилатор.
 Променливотоково и постояннотоково електрозахранване.
 7 мощностти, от 10W до 550W.
 Иновативен дизайн.
             

 Алуминиеви резистивни нагреватели
 Неизолирани резистивни нагреватели:
 Температура на корпуса на нагревателите е стабилизирана
 на 75 C, когато околната температура е -5 C.
 Намален разход на електроенергия.
 Подобрена конвекция.

 Устройства за управление
 Регулируеми термостати: 
 HO (син бутон) с нормално отворен контакт, управлява 
 пускането на вентилатори, когато температурата надхвърля
 зададената стойност.
  (червен бутон) с нормално затворен контакт, управлява 
 спирането на резистивния нагревател, когато температурата 
 надхвърли зададената стойност.
 Богата гама от устройства за температурен контрол.
 Компактни размери, лесен достъп до клемите. Голям ток на 
 комутация, 4 типа на монтаж (ново). 
 Двоен термостат. 
 Нова система за бърз монтаж  върху 35-mm DIN релса.

     
                        Каталог може да изтеглите от тук

Software ProClima 5.2 може да изтеглите от тук