Меню

Производство и търговия с електроматериали и компоненти, сервизна и консултантска дейност.

Системи за вентилация и климатизация

Системи за управление на температурата: ClimaSys от Schneider Electric

Системи за управление на температурата: ClimaSys

Решения от Schneider Electric за управление на температурата и влажността в таблата за удължаване на живота на оборудването и инсталираната апаратура.

Управлението на подходяща температура във вътрешността на таблата е от важно значение за максималното удължаване жизнения цикъл на инсталираните устройства и апаратура. С помощта ClimaSys ще намерите правилното решение за вентилация, охлаждане и отопление, включително блокове за управление за температура, влажност и много други.

Софтуер

ProClima

ClimaSys CC

ClimaSys CC - температурата и влагата са под контрол

Температурата в таблото се поддържа от термостати, които изпращат сигнали, когато бъдат надхвърлени определени стойности.

ClimaSys CR

ClimaSys CR - нагряване в условия на безопасност

Предотвратяване образуването на конденз.

Гарантират идеалната температура за правилното функциониране на електронните компоненти в таблото.

ClimaSys CC

ClimaSys CC - температурата и влагата са под контрол

Температурата в таблото се поддържа от термостати, които изпращат сигнали, когато бъдат надхвърлени определени стойности.