Меню

Производство и търговия с електроматериали и компоненти, сервизна и консултантска дейност.

APC-Schneider Electric

APC

APC by Schneider Electric е глобален лидер в решенията за захранване и климатизация на отговорни системи, предоставяйки най-доброто в отрасъла оборудване, програмно осигуряване и инженерни решения за центрове за обработка на данни, производствени обекти, офиси и домашни приложения. Широката гама от решения на APC включва непрекъсваеми токозахранвания (UPS), системи за прецизна климатизация, рак-системи, средства за осигуряване на физическата безопасност, системи за проектиране и управление, включително инженерната платформа на APC - InfraStruXure® — най-цялостният програмно-апаратен комплекс за решаване на задачите на захранването, климатизацията и управлението.

BACK-UPS® CS

Back-UPS™ CS 350/500/650 - Гамата CS предлага най-доброто съотношение цена/качество за защита на домашни офиси и персонални компютри.

Вградената защита от пренапрежение и софтуерът на мониторинг Power Chute Personal Edition гарантира, че хардуерът и данните са защитени от опасно пренапрежение, напреженови пикове и прекъсвания на захранването.

pf8vnt3 Performance Surge Protector

PF8VNT3 - Серията Surge Arrest Perfomance предлага висококачествена защита от пренапрежение за мултимедийни компютри, системи за домашно кино и потребителска електроника.

Back-UPS® ES

Осигурява автономност чрез вградена батерия и защита от късо съединение на осем свързани устройства.